Members of CTP


Faculty Members

Choi, MooYoung
Fischer, Uwe R.
Gang, Dongmin
Jeong, Hyunseok
Jung, Sunghoon
Kim, Hyung Do
Kim, Ji-hoon
Kim, Seok
Lee, Sangmin
Lee, Seung-Sup
Lee, Weonjong
Min, Hongki
Park, Cheol-Hwan
Yang, Bohm Jung
Yu, Jaejun
Yun, Sung-Cheol
Baek, Yongjoo
Jo, Junghyo
Seok, Hyojun

Research Fellows

Jian Yang
Heejung Kim
ARUN
Seung Hun Lee
Yuting Qian
Kunal Pal
JI HOON RYOO
Kim, Hyojoong
Tianheng Wang
Chiranjit Mondal
Rasoul Ghadimi
Choi, MooYoung
Matteo Lotito
Soo Min Oh
Seong Jun Park
CHOI In-Ryeong